Топ 2 Random Logic Mobile Casino

Random Logic создава мобилни апликации за игри околу социјални игри, тривијални игри, загатки и игри со зборови. Откако започнаа во 2013 година, тие брзо пораснаа и станаа многу успешни. Имаат Фејсбук страница, а игрите може да се играат и на Фејсбук. Играчите можат да заработуваат или купуваат монети, што им овозможува да активираат корисни совети.