Supr Affiliates

Supr Affiliates е маркетинг кампања наменета за филијали да промовираат одредени казино брендови. Овие филијали ќе заработат провизии за сообраќајот испратен до брендовите. Импресивно, Supr Affiliates не ги пренесува негативните салда на своите филијали од еден месец во друг.

Како работи
Како работи

Како работи

Претпоставените партнери треба да се упатат на страницата за пријавување на Supr Affiliates за да се приклучат на програмата. Ним им се понудени креативци, линкови за следење и можност за прегледување на статистиката на нивните перформанси. Секој нов партнер добива 25% добредојдена провизија која се зголемува до 40% како што се зголемуваат неговите нови играчи за депонирање. Исплатата на заработените провизии се врши на почетокот на месецот.

Како работи